INSTAL·LACIONSEntrada

Capella

Menjador

Sala de reunions

Aula de música

Aula de tecnologia

Aula d'informàtica

Laboratori

Biblioteca

Sala d'actes

Sala de psicomotricitat

Pati