divendres, 31 de maig de 2019

2n

La classe de 2n treballa els tipus de rectes: paral•leles, perpendiculars i secants amb el geoplà.