dijous, 1 de febrer del 2018

Les Oreos treballen la memòria visual a Medi

A través d'un treball plàstic, les Oreos estem aprenent a situar les unitats de terreny més importants de la península ibèrica. Aprenem amb els companys i companyes, ens repartim les tasques i practiquem mètodes d'estudi a través de la memòria visual i espacial.