dimecres, 26 d’octubre de 2016

Aprenentatge cooperatiu

Aquí us demostrem com l'educació física i l'esport no són sinònims de competicó, al contrari, en aquesta tasca els alumnes han de realitzar un treball cooperatiu per escriure una paraula en anglès relacionada amb el bàsquet o el que estan aprenent a l'aula.
Tasca competencial, aprenentatge cooperatiu, treball tranversal!


Physical Education is the best subject ever!