dimarts, 27 d’octubre de 2015

Mesurem amb el regle!

El dijous les Llimones vam estar mesurant a la classe de Matemàtiques.
Vam dibuixar com és el nostre regle, fixant-nos en els nombres que té i les ralletes curtes i llargues.
Sabem que el regle serveix per mesurar, així doncs, vam mesurar una peça de dómino, el dit del company i un color. Vam treballar per parelles i, a unes pissarretes petites anàvem anotant els resultats.
Tambè vam veure que per mesurar podem fer servir els pams i les passes. Així doncs, vam mesurar amb pams la taula i amb passes la classe!
Mireu, mireu...