dimarts, 12 de maig de 2015

Tenim ocellets!!!

Aquests dies hem estat estampant els peuets, i sabeu per què?
Perquè la Toñi ens va fer unes gàbies de cartolina per convertir el nostre peu amb un ocellet!!!
I alguns de nosaltres cada dia mirem amunt i diem... l’ocellet, l’ocellet!!!